Rổ lọc cá lươn giống 1
Rổ lọc cá lươn giống 1
Rổ lọc cá lươn giống 2
Rổ lọc cá lươn giống 3
Rổ lọc cá lươn giống 4
Rổ lọc cá lươn giống 5

Rổ lọc cá lươn giống

Mô tả ngắn

RỔ </div></div> <div class=Cập nhật giá lần cuối: 09/01/2022 (331 ngày trước)
Sản phẩm này được bán tại Lazada
380.000 ₫ 600.000 ₫
Khuyến mãi -37% Tiết kiệm ngay 220.000 ₫

Giới thiệu Rổ lọc cá lươn giống

NHÀ PHÂN PHỐIRỔ LỌC CÁ , LƯƠN GIỐNG MAI DUNG THIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG LAI TÊ TRUNG CHÍNH LƯƠNG TÀI BẮC NINH ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 6 LỌC 5000 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :
2,5 MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 7 LỌC 2200 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :
3 MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 8 LỌC 1200 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :4MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 9 LỌC 500 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :5MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 10 LỌC 400 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNGTRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :7MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 11 LỌC 160 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :10MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 12 LỌC 80 CONKÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :12MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 13 LỌC 50 CONKÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :14,5MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 14 LỌC 30 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :16,5MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 15 LỌC 10 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :
20MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 16 LỌC 7 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :
24MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 17 LỌC 4 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :
27 MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911RỔ SỐ 18 LỌC 2 CON KÍCH THƯỚC :
ĐƯỜNG TRÒN RỔ 50CM , CAO 35CM LAN CÁCH LAN :
36 MMTHIẾT BỊ CHĂN NUÔI MAI DUNG ĐẶT MUA :
0975 892 911.