Hn- sp1200 - gắp phân chó loại cán ngắn xẻng dọn kít chó - lida pet shop 1
Hn- sp1200 - gắp phân chó loại cán ngắn xẻng dọn kít chó - lida pet shop 1
Hn- sp1200 - gắp phân chó loại cán ngắn xẻng dọn kít chó - lida pet shop 2
Hn- sp1200 - gắp phân chó loại cán ngắn xẻng dọn kít chó - lida pet shop 3
Hn- sp1200 - gắp phân chó loại cán ngắn xẻng dọn kít chó - lida pet shop 4
Hn- sp1200 - gắp phân chó loại cán ngắn xẻng dọn kít chó - lida pet shop 5

Hn- sp1200 - gắp phân chó loại cán ngắn xẻng dọn kít chó - lida pet shop

Mô tả ngắn

Cách sử dụng+ phủ giấy hoặc nylon lên trên phân, sau đó dùng đồ hốt phân gắp bỏ. Đồ gắp phân và tay vẫn hoàn toàn sạch sẽ. + Giúp việc hốt dọn vệ sinh...
Cập nhật giá lần cuối: 16/11/2022 (17 ngày trước)
Sản phẩm này được bán tại Lazada
42.200 ₫ 79.000 ₫
Khuyến mãi -47% Tiết kiệm ngay 36.800 ₫