Các giống chó, Chó Collie

Chó Border Collie: tìm hiểu về đặc điểm, tập tính và cách nuôi chó Border Collie

December 31, 2016

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply Cún iu January 2, 2017 at 9:18 am

    Loài chó này đẹp, nhưng có vẻ hơi đắt nhỉ? Chó Collie cũng ít được nuôi ở Việt Nam

  • Leave a Reply